Skip to content Skip to navigation

Kết quả phúc khảo học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Kết quả phúc khảo học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Các sinh viên còn lại không thay đổi điểm. Nếu sinh viên có nhu cầu xem lại bài thi, mang theo Liên 1 Đơn xin phúc khảo tới Phòng 207C - Tầng 2 - Nhà A1 để được giải đáp.