Skip to content Skip to navigation

Thông báo hoạt động

Thông Báo V/v Thay đổi điểm thi học phần Anh văn cơ bản 1 hệ CLC và Anh văn cơ bản 2 học kỳ IB năm học 2016 - 2017

Thông Báo V/v Thay đổi điểm thi học phần Anh văn cơ bản 1 hệ CLC và Anh văn cơ bản 2 học kỳ IB năm học 2016 - 2017

Đề nghị xem file đính kèm!

Các em sinh viên xem lại điểm đã công bố của các học phần AVCB nói trên. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về điểm, sinh viên có thể nộp đơn phúc khảo tại Phòng Khảo thí & ĐBCL (Phòng 207C – Nhà A1 – Khu Hiệu bộ) từ ngày 06/02 đến hết ngày 17/02/2017.

Subscribe to Thông báo hoạt động