TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Lịch tuần Từ ngày Đến ngày Tải về
Lịch công tác tuần 22 năm 2024 27/05/2024 02/06/2024 PDF icon Tải (230.83 KB)
Lịch công tác tuần 21 năm 2024 20/05/2024 26/05/2024 PDF icon Tải (248.79 KB)
Lịch công tác tuần 20 năm 2024 13/05/2024 19/05/2024 PDF icon Tải (238.2 KB)
Lịch công tác tuần 19 năm 2024 06/05/2024 12/05/2024 PDF icon Tải (270.44 KB)
Lịch công tác tuần 18 năm 2024 29/04/2024 05/05/2024 PDF icon Tải (214.93 KB)
Lịch công tác tuần 17 năm 2024 22/04/2024 28/04/2024 PDF icon Tải (232.52 KB)
Lịch công tác tuần 1​6​ năm 2024 15/04/2024 21/04/2024 PDF icon Tải (242.85 KB)
Lịch công tác tuần 15 năm 2024 08/04/2024 14/04/2024
Lịch công tác tuần 14 năm 2024 01/04/2024 07/04/2024
Lịch công tác tuần 13 năm 2024 25/03/2024 31/03/2024

Pages