TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hải Phòng và Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Sáng 25/4, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã diễn ra Hội nghị Ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Hàng hải Việt Nam dưới sự chủ trì của TS. Trần Quang Tuấn – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hải Phòng. Đây là sự kiện với mục tiêu tập hợp, phát huy tối đa tiềm lực trí tuệ của đội ngũ tri thức Khoa học & Công nghệ (KH & CN) thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cùng tham gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố; tăng cường sự hợp tác giữa Sở Khoa học & Công nghệ với các trường đại học nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác của mỗi bên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KH & CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021- 2025.


TS. Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Tp. HP phát biểu chào mừng

Trong chiến lược phát triển của đất nước, KH&CN cùng với giáo dục - đào tạo luôn được Đảng và Nhà nước ta xác định là “quốc sách hàng đầu”; Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được coi là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học lớn nhất ở Thành phố Hải Phòng và cũng lớn nhất trong ngành Giao thông Vận tải của cả nước, cái nôi cung cấp nguồn nhân lực chủ yếu cho sự phát triển kinh tế biển của Thành phố Hải Phòng nói riêng và của cả nước nói chung.

Trong giai đoạn 5 năm vừa qua, Nhà trường đã đạt được nhiều thành tích trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ với 779 đề tài cấp cơ sở, 97 đề tài cấp Bộ và Thành phố; 510 công bố trên các Tạp chí quốc tế uy tín. Năm 2020,  Nhà trường đã được Hệ thống đánh giá các trường Đại học Việt Nam (UPM – University Performance Metrics) xếp hạng trong nhóm các cơ sở giáo dục đại học dẫn đầu về nghiên cứu tại Việt Nam (xếp thứ 21 toàn quốc về chỉ số nghiên cứu tổng thể và vị trí thứ 4 toàn quốc về chỉ số nội lực nghiên cứu). Nhiều nhà khoa học của Nhà trường trong những năm qua được vinh danh trong nước và quốc tế. Nhà trường cũng tích cực tham gia các Chương trình KH & CN của Thành phố, đồng hành cùng với Sở KH & CN chủ trì các hội nghị, hội thảo chuyên đề, quảng bá và nâng cao hình ảnh của thành phố trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học công nghệ.

TS. Trần Quang Tuấn – Giám đốc Sở KH&CN và PGS.TS Phạm Xuân Dương – Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cùng ký kết Chương trình phối hợp

Trong chương trình ký kết, các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa Sở KH & CN và Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tập trung vào các nội dung chính sau:
1. Phối hợp về các hoạt động chuyên gia, tư vấn phản biện;
2. Phối hợp về hoạt động thúc đẩy phát triển tiềm lực KH&CN và hợp tác trong nước và quốc tế về KH&CN thành phố Hải Phòng;
3. Phối hợp về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
4. Phối hợp tổ chức hoạt động trong chương trình khởi nghiệp sáng tạo;
5. Phối hợp thực hiện các hoạt động, chuyển giao khoa học công nghệ;
6. Phối hợp trong công tác chuyển đổi số của thành phố;
7. Triển khai hoạt động hỗ trợ thực tập cho sinh viên
Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Phạm Xuân Dương – Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định: Trải qua hơn 66 năm xây dựng, hội nhập và phát triển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam không tách rời với sự phát triển chung của Thành phố Hải Phòng. Nhà trường luôn luôn sẵn sàng chung tay xây dựng Thành phố bằng cả tâm huyết và trí tuệ; đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030 tầm nhìn 2045” và chủ động hội nhập toàn cầu.

PGS.TS Phạm Xuân Dương – Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết

Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2022 – 2025 giữa Sở KH & CN và Trường Đại học Hàng hải Việt Nam chính là cơ sở để Nhà trường có điều kiện tham gia, góp phần nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của Thành phố trên các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh công tác khoa học công nghệ gắn liền với thực tiễn sản xuất.